สมัครติวเตอร์

จุฬาสตาร์ทดี้| Chulastudy |The beginning of wisdom

รับสมัครติวเตอร์
รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน | รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว | รับสมัครครูสอนพิเศษ | รับสมัครติวเตอร์ Part-time | รับสมัครอาจารย์ Part-time
คุณสมบัติ
 กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ตรี | โท | เอก ทั้งในและต่างประเทศ ไม่จำกัดสาขา
 มีความตั้งใจและรักในการสอน สามารถใช้เทคนิคในการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบงานสอนได้เป็นอย่างดี
 เตรียมความพร้อมในการสอนทุกครั้ง


กรุณากรอกรายละเอียดใบสมัครติวเตอร์โปรดอ่านเงื่อนไขในการสมัครติวเตอร์
1) กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากสถาบันตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ จะทำการลบประวัติในทันที
2) สถาบันจะมีการแจ้งงานสอนอัพเดท ทางโทรศัพท์ SMS E-mailFacebook และ LINEเพื่อความสะดวกในการรับงานสอน ติวเตอร์ต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถรับงานสอนได้ก่อนจองงานทุกครั้ง
3) ติวเตอร์ต้องมีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา เตรียมงานสอนล่วงหน้าทุกครั้ง
หากสถาบันตรวจสอบพบว่าติวเตอร์ไม่รับผิดชอบต่องานสอน จะถูกระงับการสอนทันที
และสถาบันจะจัดส่งติวเตอร์ท่านใหม่ไปสอนแทน
4) ตั้งใจทำงาน และถ่ายทอดความรู้ให้ดีที่สุด เพื่อการรับงานสอนต่อเนื่องในระยะยาว เป็นที่ชื่นชมของผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการบอกต่อ และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวติวเตอร์และผู้เรียน