บริการทางการศึกษาของ จุฬาสตาร์ทดี้| Chulastudy
ติดต่อเรียนได้ทันที HOTLINE : 094-486-6644

บริการของเราแบ่งออกเป็น

• รับสอนพิเศษตามบ้าน รับสอนพิเศษตัวต่อตัว เรียนเดี่ยว เรียนกลุ่มย่อย ถึงบ้าน หรือ นอกสถานที่ ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรไทย English Program (EP) Bilingual และ Inter ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัย วัยทำงาน บุคคลทั่วไปจัดคอร์ส ออกแบบการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน
คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคม ,ฝรั่งเศส, เยอรมัน, จีนกลาง, ญี่ปุ่น, ADMISSION, GAT, PAT, O-NET, IGCSE, GED, SAT 1, SAT 2, CU-TEP, CU-AAT, CU-ATS, TU-GET, SMART I, SMART II, ติวแกท, ติวสอบเข้าโรงเรียนดัง, ติวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา,ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย, ติวสอบตรง, ติวสอบแข่งขัน, บัญชี, ไฟแนนซ์, แคลคูลัส 1,2,3, ติวสอบวิชาเฉพาะต่างๆ

• รับทำรายงาน | รับทำแผนธุรกิจ Business plan | รับทำแผนการตลาด | รับทำ IS โดยทีมนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

• รับจัดหาที่ปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ | แผนการตลาด | แผนการเงิน | แผนการจัดการ ฯลฯ

คอร์สเรียนยอดนิยม
ติดต่อเรียนได้ทันที HOTLINE : 094-486-6644

รับสอนพิเศษอนุบาล ตัวต่อตัว เรียนพิเศษ ที่บ้าน หรือ นอกสถานที่

ดูแลการบ้าน | สอนเขียน อ่าน | สอนจับปากกา | เชาว์ปัญญา | คณิตศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาจีน | ติวสอบเข้า ป.1 | ติวสอบเข้า ป.1 สาธิตจุฬา | ติวสอบเข้า ป.1 สาธิตเกษตร | ติวสอบเข้า ป.1 สาธิต มศว.

รับสอนพิเศษประถมศึกษา ตัวต่อตัว เรียนพิเศษ ที่บ้าน หรือ นอกสถานที่

รับสอนพิเศษประถม ป.1,2,3,4,5,6, | ดูแลการบ้าน | ติวเพิ่มเกรด | ติวสอบ | ติวสอบ สสวท | ติวสอบ National test| คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ| สังคม | ติวสอบเข้า ม.1 |ภาษาจีน

สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ป.1,2,3,4,5,6
สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.1,2,3,4,5,6
สอนพิเศษสังคม ป.1,2,3,4,5,6
สอนพิเศษภาษาไทย ป.1,2,3,4,5,6
สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.1,2,3,4,5,6
สอนพิเศษประถม ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง สาธิต สตรีวิทยา สวนกุหลาบ หอวัง สามเสน บดินทรเดชา ราชินี ฯลฯ

รับสอนพิเศษมัธยมต้น ตัวต่อตัว เรียนพิเศษ ที่บ้าน หรือ นอกสถานที่

รับสอนพิเศษม.ต้น | รับสอนพิเศษ ม.1,2,3 | ดูแลการบ้าน | ติวเพิ่มเกรด | ติวสอบ | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาจีน | สังคม | ติวสอบเข้า ม.4 |ปูพื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
ติวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
ติวสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์
ติวสอบเข้า ม.4 สาธิต สตรีวิทยา สวนกุหลาบ หอวัง สามเสน บดินทรเดชา ราชินี ฯลฯ

รับสอนพิเศษมัธยมปลาย ตัวต่อตัว เรียนพิเศษ ที่บ้าน หรือ นอกสถานที่

รับสอนพิเศษม.ปลาย | รับสอนพิเศษ ม.4,5,6 | ติวเพิ่มเกรด | ติวสอบ | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์กายภาพ | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา| สังคม | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาฝรั่งเศส | ภาษาเยอรมัน | ภาษาจีนกลาง | ภาษาญี่ปุ่น | ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย | ติวสอบตรง | ติวสอบวิชาเฉพาะ |

Admission A-NET O-NET GAT PAT SMARTI SMART II

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 2 3 4 5 6
รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1 2 3 4 5 6
รับสอนพิเศษฟิสิกส์ เรียนพิเศษฟิสิกส์ ม.1 2 3 4 5 6
รับสอนพิเศษเคมี เรียนพิเศษเคมี ม.1 2 3 4 5 6
รับสอนพิเศษชีววิทยา เรียนพิเศษชีววิทยา ม.1 2 3 4 5 6
รับสอนพิเศษสังคม เรียนพิเศษสังคม ม.1 2 3 4 5 6
รับสอนพิเศษภาษาไทย เรียนพิเศษภาษาไทย ม.1 2 3 4 5 6
รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1 2 3 4 5 6
รับสอนพิเศษภาษาฝรั่งเศส เรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส ม.1 2 3 4 5 6
รับสอนพิเศษภาษาเยอรมัน เรียนพิเศษภาษาเยอรมัน ม.1 2 3 4 5 6
รับสอนพิเศษภาษาจีนกลาง เรียนพิเศษภาษาจีนกลาง ม.1 2 3 4 5 6
รับสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ม.1 2 3 4 5 6

ติวสอบตรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งภาคไทย และ Inter MBA BBA ECON BSAC เศรษฐศาสตร์อินเตอร์จุฬา วิทยาศาสตร์อินเตอร์จุฬา วิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์จุฬา
ติวสอบตรงธรรมศาสตร์ทั้งภาคไทย และ Inter SMARTI SMART II สมาร์ทวัน สอบตรงนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ ติวสอบ SIIT
ติวสอบตรงมหิดล ติวสอบตรงเกษตรศาสตร์ ติวสอบตรงลาดกระบัง ติวสอบตรงศิลปากร ติวสอบตรง มศว.
ติวสอบหลักสูตรอินเตอร์ INTERNATIONAL PROGRAM
SAT | GED| IGCSE | CU-AAT | CU-TEP | CU-SCIENCE | CU-ATS NANO | TU-GET


รับสอนพิเศษมหาวิทยาลัย ตัวต่อตัว เรียนพิเศษ ที่บ้าน หรือ นอกสถานที่

รับสอนพิเศษวิชาระดับมหาวิทยาลัย | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | วิเคราะห์เชิงปริมาณ | สถิติ | บัญชี | Stat |เศรษฐศาสตร์ | การตลาด | การเงิน | ไฟแนนซ์ | รับสอน SPSS | แคลคูลัส | ติวสอบปริญญาโท | ติวสอบ MBA | ติวสอบ GMAT
รับสอนพิเศษสถิติ เรียนพิเศษสถิติ
รับสอนพิเศษแคลคูลัส เรียนพิเศษแคลคูลัส
รับสอนพิเศษการตลาด เรียนพิเศษการตลาด
รับสอนพิเศษการเงิน เรียนพิเศษการเงิน
รับสอนพิเศษ Finance เรียนพิเศษ Finance
รับสอนพิเศษบัญชี เรียนพิเศษบัญชี


รับสอนภาษาต่างประเทศ ตัวต่อตัว เรียนพิเศษ ที่บ้าน หรือ นอกสถานที่
รับสอนภาษา AEC ตัวต่อตัว เรียนพิเศษ ที่บ้าน หรือ นอกสถานที่

รับสอนภาษาอังกฤษ รับสอน GRAMMAR | รับสอน Writing |รับสอน Conversation |รับสอน Essay | รับสอน Phonetic
รับสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง | รับสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ | เรียนพิเศษแกรมม่า | เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ | ติว IELTS | ติว TOEFL | ติว TOEIC |
รับสอนพิเศษ IELTS เรียนพิเศษ IELTS ตัวต่อตัว
รับสอนพิเศษ TOEFL เรียนพิเศษ TOEFL ตัวต่อตัว
รับสอนพิเศษ TOEIC เรียนพิเศษ TOEIC ตัวต่อตัว
รับสอนสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว
รับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ Private Thai Languagetutor

รับสอนภาษาจีนกลาง | รับสอนภาษาญี่ปุ่น | รับสอนภาษาเกาหลี | รับสอนภาษาเยอรมัน |รับสอนภาษาฝรั่งเศส | รับสอนภาษาเสปน | รับสอนภาษาอิตาลี | รับสอนภาษารัสเซีย | รับสอนภาษาพม่า | รับสอนภาษาเวียดนาม